مناسب برای استفاده در نوشیدنی های ترکیبی ماچا مثل: ماچا لاته و انواع ماکتیل ها، شکلات سازی، پودر کیک و …