تلفن تماس  54429000-021

باریستا مقدماتی

برای عصاره گیرى از قهوه در متد اسپرسو ، مرحله کوبش بسیار حائز اهمیت است.
یک نواخت و صاف کوبیده شدن قهوه مهمترین مورد در مرحله کوبش است. چرا که باعث عبور یکنواخت آب می شود و به عصاره گیری دقیق و یکدست از تمام پَک قهوه آسیاب شده کمک خواهد کرد.
و همچنین خیلى آرام فشردن باعث عبور آسان آب و عصاره گیرى کمتر و محکم فشردن باعث عبور سخت آب و عصاره گیرى بیشتر می شود.
البته که درجه آسیاب به مراتب مهمتر است که می تواند قهوه شما را ” بیش از حد عصاره گیرى شده ” و یا ” کمتر از حد عصاره گیری شده ” کند.
ایده آل عصاره گیری براى عموم قهوه ها بین ۲۲%-۱۸% است.

ثبت نام کاربر

شما اجازه عضویت ندارید

بازیابی رمز عبور